Hirano Aya & Sugita Tomokazu & Yuuko Gotou & Ono Daisuke & Chihara Minori