Baris Manço

Yol

Uçsuz bucaksýz bir yolda
Yürüyorum tek baþýma
Herkes hakkýný helal etsin
Kalmasýn tek bir lokma
Bu yolda ölmek var belkide dönmemek
Ömür bitse bile yol bitmeyecek

Bazen buz gibi bir pýnardan
Ýçiyorum kana kana
Bazen kýzgýn kumlar üstünde
Yürüyorum yana yana
Bu yolda ölmek var belkide dönmemek
Ömür bitse bile yol bitmeyecek

Dünya hancý biz garip yolcu
Haydi bastýr be oðlum
Allah'a bir can borcumuz var
Bir tek ona güven yolun açýk olsun
Baki kalan bu kubbede hoþ bir seda biliyorsun
Bin'in yarýsý beþyüz daha ne düþünüyorsun

Topraktan geldi insan topraktan geldi insan
Yine topraða dönecek yine topraða dönecek
Ýki lokma ekmek için iki lokma ekmek için
Ömür boyu dövüþecek ömür boyu dövüþecek

Play