Baris Manço

Söyle Zalim

Sýra sýra daðlardan eriþilmez yaylalardan
Kuþ uçmaz kervan geçmez bilinmez binbir yoldan
Gel dedinde gelmedim mi söyle gelmedim mi söyle gelmedim mi
Aman hele hele sultan zalým zalým sultan söyle söyle
Söyle gelmedim mi söyle gelmedim mi
Aman hele hele sultan zalým zalým sultan söyle

Gül yüzünden bal yanaktan sýrma saçtan al dudaktan
Kumru gibi kaçan gözden ince belden al topuktan
Sev dedinde sevmedim mi söyle sevmedim mi söyle sevmedim mi
Aman hele hele sultan zalým zalým sultan söyle söyle
Söyle sevmedim mi söyle sevmedim mi
Aman hele hele sultan zalým zalým sultan söyle

Barýþ kul sana kurban yoktur derdime derman
Hançerini vur sineme çok naz ettin zalým sultan
Öl de gayri öleyim mi söyle öleyim mi söyle öleyim mi
Aman hele hele sultan zalým zalým sultan söyle söyle
Söyle öleyim mi söyle öleyim mi
Aman hele hele sultan zalým zalým sultan söyle

Play