Baris Manço

Sarýl Bana

Yýkýlsýn bütün duvarlar birer birer
Açýlsýn bütün kapýlar teker teker
Yaklaþ bana gel sokul bana
Rüyama giriver bu gece helalim oluver bu gece
Koptu fýrtýna dört bir yanýmda
Ateþe at beni sar kollarýnla
Çok yorgunum sarýl bana, dokun bana ne olur

Binlerce ok saplanýyor þu kalbime
Alev alev ateþin yanýyor yüreðimde
Yaklaþ bana gölgem ol benim
Rüyama giriver bu gece
Helalim oluver bu gece
Koptu fýrtýna dört bir yanýmda
Ateþe at beni sar kollarýnla
Çok yorgunum sarýl bana, dokun bana ne olur

Gururumu aldým ayaklar altýna
Geldim kapýna yüz sürmek için
Haydi artýk sende sil gözyaþlarýný
Süslen boyan giyin benim için

Elimde pembe-mavi soðuk bir çerçeve
Tüm anýlar sanki toplanmýþ hep o resimde
Süzül oradan
Gel sokul bana rüyama giriver bu gece
Koptu fýrtýna dört bir yanýmda
Ateþe at beni sar kollarýnla
Çok yorgunum sarýl bana dokun bana ne olur

Sokul bana, sarýl bana, yaklaþ bana, dokun bana
Sokul bana, sarýl bana, yaklaþ bana, dokun bana

Play