Baris Manço

Sakýz Haným Mahur Bey

Çocukluðunun geçtiði o mahallede
Baþý boyalý ahþap eski bir evde otururlardý
Sakýz hanýmla mahur bey
Bembeyaz tenli bembeyaz saçlýydý sakýz haným
Zaten onun için sakýz haným derdik kendisine
Pamuk gibi elleriyle kemençe calardý
Eþi mahur bey önce biraz nazlanýr
Sonra oda kanunuyla eþlik ederdi sakýz hanýma
Beraber meþk ederlerdi

Yaz akþamlarýnda
Açýlýrdý perdeler
Yorgun ellerinden
Dökülürdü naðmeler

Ýki yýl kadar oluyor
Önce kanun sustu eski evde
Birkaç ay sora da kemençe
Ve baþý boyalý ahþap evin perdeleri
Bir daha açýlmamak üzere kapandý

Evin satýlacaðý söylendi bir baþka gence
Gittim içeri girdiðimde eski bir koltuðun üzerinde
Boynu bükük bir kanun
Ve kanunun göðsüne yaslanmýþ mahsun kemençeyi gördüm
Bizi rahatsýz etmeyin der gibiydiler
Kýyamadým uzaklaþtým

Mahur bey susunca kapandý perdeler
Sakýz hanýmla bitti o hüzünlü naðmeler

Play