Baris Manço

Osman

Osman bir deli oðlan onyedisinde
Bir dikili taþý yoktu þu fani dünyada
Osman yoksul Osman garip Osman bir deli oðlan
Osman sahipsiz Osman bir aþýk oðlan

Þerife bir güzel kýz onbeþinde Þerife ay parçasý
Þerife elma yarýsý Þerife bey kýzý Þerife aða kýzý
Osman kim Þerife kim derler
Derler de araya girerler aðalar beyler

Sana yoksul dediler Osman garip fakir dediler Osman
Aða kýzý nene gerek seni oyuna getirdiler Osman
Gel büyük sözü dinle Osman hani kan kardeþtik Osman
O kýzý sana yar etmezler gece vakti dellenme Osman
Býrak o silahý yerine Osman silahla mertlik olmaz Osman
Allah'ýn verdiði caný almak sana mý kaldý Osman
Destur be tövbe de Osman yüzbin kere tövbe de Osman
Tetik kolay düþer ama Osman dur Osman
Dur çekme Osmaaaaaan

Osman bir deli oðlan onyedisinde
Bir dikili taþý yok derlerdi þu fani dünyada
Dinleyin aðalar dinleyin beyler
Üç günlük dünyada üç kuruþluk mala gönül verenler
Bilesiniz artýk Osman'ýnda dikili bir taþý var
Bir avuç topraða dikili bir taþý
Bir de aðýzdan aðza yayýlan yanýk bir türküsü var Osman'ýn

Play