Baris Manço

Ölüm Allahýn Emri

Ölüm Allah'ýn Emri Akþam olunca kuþlar dönerken bir hüzün çöker dolar gözlerim
Issýz ovaya yaðmur inerken bir hüzün çöker dolar gözlerim
Kim aramýþ kim bulmuþ dertlerine çare
Ölüm Allah'ýn emri ayrýlýk olmasaydý
Gün batýsýnda sular kararýr bir hüzün çöker dolar gözlerim
Karlý daðlardan aþan yollarda bir hüzün çöker dolar gözlerim
Kim aramýþ kim bulmuþ dertlerine çare
Ölüm Allah'ýn emri ayrýlýk olmasaydý
Yýllarca seni bekledim durdum göç vakti geldi artýk yoruldum
Ýstemem tatsýn aþk acýsýný her kim anarsa
Barýþ adýný Kim aramýþ kim bulmuþ dertlerine çare
Ölüm Allah'ýn emri ayrýlýk olmasaydý

Play