Baris Manço

Nerede

Deste deste gül topladým gül dalýnda bülbül nerde
Enginlere yelken açtým yelkenimde rüzgar nerde
Yaz güneþi kavururken iki damla suyum nerde
Sonbaharda akþam vakti erken çöken hüznüm nerde

Bulut beyaz umudum nerde
Çimen yeþil tutkum nerde
Daðlar yüksek gücüm nerde
Pýnar soðuk coþkum nerde

Þifa bulmaz derde düþtüm derdime dermaným nerde
Hiç kapanmaz bir yarem var yareme tek çarem nerde

Pamuk elli ninem nerde
Gül yanaklý anam nerde
Pembe beyaz bacým nerde
Yumuk yumuk kýzým nerde

Yýllar önce telli duvaklý bana koþan karým nerde
Kah üzüntüm kah sevincim can yoldaþým kadýným nerde

Play