Baris Manço

Ne Ola Yar Ola

Göklerden daha mavi denizlerden daha derin topraktan güzel kokan ne ola
Rüzgardan daha serin baþaklardan daha nazlý ay ýþýðýndan ýlýk ne ola
Ahu gibi gözleri baktýkça yürek yakan yar ola
Cennet bahçesi kokan göðsünde çiçek açan yar ola

Damla damla yaðmurdan boynu bükük çiçeklerden daha hüzün verici ne ola
Sonbahar yapraðýndan hele akþam güneþinden daha içimi burkan ne ola
Buðulu gözleriyle yollarýmý bekleyen yar ola
Islak dudaklarýndan bir garip türküsüyle yar ola

Göç eden kuþlar gibi gidip gelir umutlarým umudun ötesinde ne ola
Göç eden kuþlar gibi gidip gelir umutlarým umudun ötesinde ne ola
Nefesimde yaþayan sýcaklýðý paylaþan yar ola
Yaþam denen uykudan uyanmasýný bilen yar ola

Play