Baris Manço

Lahburger

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde
Kaf daðýnýn ardýnda uzak bir ülkede
Kozu paylaþmak için iki düþman kabile
Seçtiler iki civan sürdüler beni dare
Biri aslan yürekli miyav kartal misali
Biri ürkek bakýþlý anka kuþu sanki
Çektiler silahlarý çünkü ilahlar kurban istediler
Töreler aþk dinlemez yalnýz emreder

Hamburger gençliðin sevgilisi
Hamburger sevdanýn yanýk sesi
Hamburger çift kaþarlý bir rüya
Hamburger olmaz güzelin böylesi
Biraz soðan biraz ketçap
Salata malata hardal ketçap
Hamburger bu aþk fizik ötesi
Hamburger çýtýr çýtýr patates ile
Hamburger dilinmiþ turþu ile
Hamburger batýya açýlan pencere
Hamburger pencereden uçtu tencere
Biraz soðan biraz ketçap
Salata malata hardal ketçap

Lahmacun lahmacun
Dünyayý dolaþ benzeri yoktur edalý iþveli lahmacun
Sen sofraný kur yemeyen toktur þifalý cilveli lahmacun
Mis gibi tereyaðlý envai bahar biberli sumaklý lahmacun
Beþ dakika piþir tam orta karar ceylan bakýþlý lahmacun

Hamburger yaþlý genç ayýrt etmez
Hamburger esmer sarýþýn fark etmez
Hamburger güler yüzlü herkese
Hamburger oda güler naz etme
Biraz soðan biraz ketçap
Salata malata hardal ketçap

Lahmacun lahmacun
Dürüp dürüp sar kenarýný tutma nazik salçalý lahmacun
Kuzu kulaðýyla rokayý unutma limonlu ekþili lahmacun
Yandým dedikçe buz gibi ayran þalgam suyu lahmacun
Bin derde deva maydonuzuyla hamuru nakýþlý lahmacun

Hamburger batýya açýlan pencere
Hamburger pencereden uçtu tencere
Lahmacun lahmacun
Kýymasý bolca soðaný da onca neþelendikçe kahroldukça
Hamburger bu aþk fizik ötesi
Salçalý koruklu biberli olsa sona kalan donup saçýný da yolsa
Aslan yürekli burger ceylan bakýþlý lahmacun
Çelik bilekli burger hamur nakýþlý lahmacun
Gözümün nuru burger ciðer parem ne der
Lahburger lahburger
Lahburger lahburger

Bu öykü böyle gider baþý sonu bilinmez
Bilinen þeyler ise her zaman söylenmez
Raký da bir ayran da bir içmesini bilene
Þapta bir þekerde bir tokum diyene
Þalda bir çuha da bir giymesini bilene
Güzelde bir çirkinde bir sevdim diyene
Her yeni doðan bebek yeni bir dünya demek
Aç gözünü hoþ geldin lahburger bebek
Onlar erdi muradýna kerevet bize kaldý
Bu yarýþta bayraðý lahburger aldý
Aç gözünü hoþ geldin lahburger bebek
Onlar erdi muradýna kerevet bize kaldý

Play