Baris Manço

Kol Düðmeleri

Hatýrlarým bugün gibi sessiz geçen son geceyi
Baþýn öne eðik bir suçlu gibi bana verdiðin hediyeyi
Ýki küçük kol düðmesi bütün bir aþk hikayesi
Ýki düðme iki ayrý kolda bizim gibi ayrý yolda

Akþam olunca sustururum herkesi her her þeyi
Gelir kol düðmelerimin birleþme saati
Usul usul çýkarýr koyarým kutuya yan yana
Bitsin bu iþkence kalsýnlar bir arada

Heyhat sabah gün ýþýldar yalnýz gece buluþanlar
Yaþlý gözlerle ayrýlýrlar düðmeler gibi
Bizim gibi bizim gibi ayrýlýrlar bizim gibi ayrýlýrlar

Play