Baris Manço

Kazma

Selam büyükler merhaba çocuklar
Bu akþam size yeni bir öyküm var
Dilim sürçerse kusura bakmayýn
Bir fincan kahvenin kýrk yýl hatýrý var

Diyeceðim o ki kiþi yetinmeli
Yaþam dediðin kýsacýk bir çizgi
Namus þeref onur hepsi güzel ama
En önemlisi helal alýn teri

Komþunun tavuðu komþuya gaz görünür dersen
Kaz gelen yerden tavuðu esirgemezsen
Bu kafayla bir baltaya sap olamazsýn ama
Gün gelir sapýn ucuna olursun kazma

En güzel pilav imyakta piþer
Yanýnda hoþaf pek güzel gider
Sen yan gelip yatar karnýn guruldarken
Evdeki bulgur herkese yeter

Þam ipeðinden urba giysen bile
Zemzem suyuyla yýkansan bile
Dünya ahret bir keyif sürmek için
Mutlak dökmeli helal alýn teri

Komþunun tavuðu komþuya gaz görünür dersen
Kaz gelen yerden tavuðu esirgemezsen
Bu kafayla bir baltaya sap olamazsýn ama
Gün gelir sapýn ucuna olursun kazma

Ýnsanýn bir kez ters gitmesin iþi
Muhallebi yerken kýrýlýr diþi
Kazma olmaya özenmeyin dostlar
Alýn teriyle kazanan en mutlu kiþi

Komþunun tavuðu komþuya gaz görünür dersen
Kaz gelen yerden tavuðu esirgemezsen
Bu kafayla bir baltaya sap olamazsýn ama
Gün gelir sapýn ucuna olursun kazma

Play