Baris Manço

Hey Koca Topçu

Hey koca topçu
Su daðlara yan gele yan gele
Vahres-i fitteki düþman sefilesinin su kesimi
Denkleþ dur
iki býyýk bükümü saða beraber bir iki
Üç evlek ile ruh beraber bir iki üç
Bir gülle týkýla
Sýkýla
Ikýla
Mesafe hak getire
Haydi Allah rasgetire aman
Genç Osman dediðin bir küçük uþak
Beline baðlamýþ ibriþi kuþak
Askerin içinde birinci uþak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman
Baðdatýn kapýsýný Genç Osman açtý
Düþmanýn cümlesi önünden kaçtý
Kelle koltuðunda 3 gün savaþtý
Allah Allah deyip geçer Genç Osman
Baðdatýn içine girilmez yastan
Her ana doðurmaz böyle bir arslan
Kelle koltuðunda geliyor Karstan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman

Play