Baris Manço

Hayýr

Nasýl böylesine rahatsýn ki sanki hiçbir þey olmamýþ gibi
Yýllar boyu ümitsizce seni bekledim geldin mi ki
Bir gün olsun kapým çalýp halim nedir sordun mu ki

Çek ellerini ellerimden çek gözlerini gözlerimden
Bunca yýllardýr yokluðundan alýþtým ben yalnýzlýða
Ýçimde bir çok þey kýrýldý çok geç artýk dönme bana

Hayýr hayýr boþuna yalvarma inanmýyorum sana
Hayýr hayýr gözyaþýna da hayýr inanmýyorum sana
Hayýr hayýr yüzbin kere hayýr acý çektirme bana
Hayýr hayýr yüzbin kere hayýr inanmýyorum sana

Sen hiçbir zaman dost olmadýn
Hiçbir zaman destek olmadýn
Yýllarca hep sustum ama bir tek þey istiyorum senden
Onurlu bir yabancý gibi lütfen artýk çýk git bu evden

Hayýr hayýr boþuna yalvarma inanmýyorum sana
Hayýr hayýr gözyaþýna da hayýr inanmýyorum sana
Hayýr hayýr yüzbin kere hayýr acý çektirme bana
Hayýr hayýr yüzbin kere hayýr inanmýyorum sana

Play