Baris Manço

Halhal

Halhal, halhal, halhal, halhal, halhal
Akþam olup gün batýnca daðlara hüzün çökünce
Lale sümbül boynun eðip kurt kuzuya kem bakýnca
Köye döner nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer nazo gelin ayaðýna takar halhal

Bir bakýþý canlar yakar gülüþüne cihan deðer
Nazo gelin ayaðýna takar halhal
Ayaðýnda gümüþ halhal ince nakýþ gümüþ halhal
Yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayaðýna takar halhal

Bir bakýþý canlar yakar gülüþüne cihan deðer
Nazo gelin ayaðýna takar halhal
Halhal, halhal, halhal, halhal, halhal

Yedi köyün yiðitleri aðalarý ve beyleri
Boþ yere durmuþ beklerler yaralýdýr yürekleri
Gitti gelmez nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer nazo gelin ayaðýna takar halhal

Bir bakýþý canlar yakar gülüþüne cihan deðer
Nazo gelin ayaðýna takar halhal
Ayaðýnda gümüþ halhal ince nakýþ gümüþ halhal
Yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayaðýna takar halhal

Play