Baris Manço

Gül Bebeðim

sen cennete uçtun ama
kokun sinmiþ yataðýma odama
derin derin soluyorum seni
içime hapsediyorum seni
alýþamadým bir türlü yokluðuna gül bebeðim
sensiz yaþamak ne kadar zor
ayrýlýk acýsýný gel bana sor
nasýl kýydýn kendine gül bebeðim

geceler çok soðuk geceler sessiz
nasýl yaþarým þimdi ben sensiz
hani bana verdiðin o sözler
hani o gülen masum gözler
alýþamadým bir türlü yokluðuna gül bebeðim
sensiz yaþamak ne kadar zor
ayrýlýk acýsýný gel bana sor
nasýl kýydýn kendine gül bebeðim

göz yaþým karýþtý yaðmura
damla damla süzülüyor topraða
bizi ancak ölüm ayýrýr diyordun bana
söyle nasýl kýydýn kendine gül bebeðim
seni benden ölüm bile ayýramadý iþte
nasýl kýydýn kendine söyle gül bebeðim

dar geliyor bana bu yerler
kýrýlsýn seni taþýyan bu eller
hani bana verdiðin o sözler
hani o gülen masum gözler
alýþamadým bir türlü yokluðuna gül bebeðim
sensiz yaþamak ne kadar zor
ayrýlýk acýsýný gel bana sor
nasýl kýydýn kendine gül bebeðim

göz yaþým karýþtý yaðmura
damla damla süzülüyor topraða
bizi ancak ölüm ayýrýr diyordun bana
söyle nasýl kýydýn kendine gül bebeðim
seni benden ölüm bile ayýramadý iþte
nasýl kýydýn kendine söyle gül bebeðim

dar geliyor bana bu yerler
kýrýlsýn seni taþýyan bu eller
hani bana verdiðin o sözler
hani o gülen masum gözler
alýþamadým bir türlü yokluðuna gül bebeðim
sensiz yaþamak ne kadar zor
ayrýlýk acýsýný gel bana sor
nasýl kýydýn kendine gül bebeðim

dar geliyor bana bu yerler
yaþanmaz oldu kara geceler
kýrýlsýn seni taþýyan bu eller gül bebeðim
sensiz yaþamak ne kadar zor
ayrýlýk acýsýný gel bana sor
nasýl kýydýn kendine gül bebeðim

Play