Baris Manço

Gibi Gibi

Ben yaralý kurt sen kýnalý kuzu biraz cilve aþkýn biberi tuzu
Sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi
Yüzüme karþý git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi
Yeter çektiðim insaf et gayri senin bana gönlün var gibi gibi

Arpa buðday yan yana orak istemez
Yaðýz at þahlandýmý durak dinlemez
Sende biraz naz ediyorsun ama sanki bana gönlün var gibi gibi
Yüzüme karþý git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi
Yeter çektiðim insaf et gayri senin bana gönlün var gibi gibi

Zehirin þifasý süt ile incir ellerim kelepçe yüreðim zincir
Sanki fazla naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi
Yüzüme karþý git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi
Yeter çektiðim insaf et gayri senin bana gönlün var gibi gibi

Kimse sevemez benim gibi seni kýrk yýlda bir gelir Barýþ gibisi
Sende fazla naz ediyorsun ama yinede bana gönlün var gibi gibi
Yüzüme karþý git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi
Yeter çektiðim insaf et gayri senin bana gönlün var gibi gibi

Play