Baris Manço

Gesi Baðlarý

Gesi baðlarýnda dolanýyorum
Yitirdim yarimi aman aranýyorum
Yitirdim yarimi aman aranýyorum
Bir tek selamýna güveniyorum
Gel otur yanýuma hallarýmý söyleyim
Derdimden anlamaz ben o yari neyleyim

Gesi baðlarýnda üç top gülüm var
Hey Allahtan korkmaz sana bana ölüm var
Hey Allahtan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm varsa bu Dünyada zulüm var
Atma garip anam beni daðlar ardýna
Kimseler yanmasýn anam yansýn derdime

Play