Baris Manço

Eski Bir Fincan

Dinle oðlum çok eskiden bir konakta
Akþamlarý gaz lambasý ýþýðýnda
Paþa dedesinden kalan bu fincanla
Ninem eliyle kahve sunarmýþ Abdi beye

Yýllar sonra kýrküç kýrkdört harp ortasý
Ekmek karnesi ve yoksulluk yýllarý
Kayýnvalidesinden kalan bu fincanla
Bu kez annem eliyle kahve sunarmýþ Hakký beye

Eski konak yýllar önce yandý gitti
Ekmek karneli zor günler çoktan bitti
Abdi bey Hakký beyler rahmetli oldu
Bir tek bu fincan kaldý yüzyýllýk sevdalardan
Bir gün senin olacak birikmiþ anýlarýyla
Düþüp kýrýlsa bile topla tamir et oðlum
Kahve yaþýn gelecek bu fincaný iyi sakla

Play