Baris Manço

Dönence

Dün çoktan döndü buralarda
Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnýz bekliyorum
Duyuyorum, görüyorum bir gün gelecek dönence biliyorum

Simsiyah gecenin koynundayým yapayalnýz
Uzaklarda bir yerlerde güneþler doðuyor
Görüyorum dönence
Kupkuru bir aðacýn dalýyým yapayalnýz
Uzaklarda bir yerlerde bir þeyler kök salýyor
Biliyorum dönence
Çatlamýþ dudaðýmda ne bir ses ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Duyuyorum dönence

Simsiyah gecenin koynundayým yapayalnýz
Uzaklarda bir yerlerde güneþler doðuyor
Görüyorum dönence
Kupkuru bir aðacýn dalýyým yapayalnýz
Uzaklarda bir yerlerde bir þeyler kök salýyor
Biliyorum dönence
Çatlamýþ dudaðýmda ne bir ses ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Duyuyorum dönence

Duyuyorum biliyorum görüyorum dönence
Dönence gün dönende dönence
Bir gün gelecek dönence biliyorum

Play