Baris Manço

Derhule

Oynayýn kýz oynayýn durmanýn ne karý var
Oynayýn kýz oynayýn durmanýn ne karý var
Ah bu köyün içinin acaip bekarý var
Ah bu köyün içinin acaip bekarý var

Derhule der derhule der derhule

Oy kemençeci dayý soktun gözüme yayý
Oy kemençeci dayý soktun gözüme yayý
Kör ettin gözlerimi göremiyorum dünyayý
Kör ettin gözlerimi göremiyorum dünyayý

Derhule der derhule der derhule

Çek aþaðý yukarý havanýn fitilini
Çek aþaðý yukarý havanýn fitilini
Niye konuþmuyorsun kuþ mu yedi dilini
Niye konuþmuyorsun kuþ mu yedi dilini

Derhule der derhule der derhule

Ha ha ha uþak ha ha
Derhule der derhule der derhule

Play