Baris Manço

Delikanlý Gibi

Bana dün haber göndermiþsin
Gelsin yüzleþsin demiþsin
Geldim iþte tek baþýma delikanlý gibi

Ýyi bilirim ben bu oyunu
Hem baþý belli hem sonu
Konuþalým açýkça þimdi delikanlý gibi

O kýzdan vazgeç unut onu beni dinle
Onun gözü yükseklerde kýzýn gözü sadece parada
Aklý fikri bir zengin kocada
Seninle bir hesabým yok paylaþacak bir kozum yok
Yinede geldim tek baþýma delikanlý gibi

Beni kovsalar dokuz köyden
Doðruyu hep söylerim ben
Ölürümde dönmem sözümden delikanlý gibi

O kýzdan vazgeç unut onu beni dinle
Onun gözü yükseklerde kýzýn gözü sadece parada
Aklý fikri bir zengin kocada

Açtýrdýn bana kutuyu
Zorla söylettin kötüyü
Sonuna kadar dinle þimdi delikanlý gibi

Aþkýn kör etmiþ gözünü
Kulaðýn duysun bu sözümü
Benimde sabrýmýn sonu var delikanlý gibi

O kýzdan vazgeç unut onu beni dinle
Onun gözü yükseklerde kýzýn gözü sadece parada
Aklý fikri bir zengin kocada

Uzat elini son bir defa
Kapansýn konu burada
Sen yoluma ben yoluma delikanlý gibi

Biliyorum ban inanmýyorsun
Unutmak çok zor diyorsun
Gün gelir beni anlarsýn delikanlý gibi

O kýzdan vazgeç unut onu beni dinle
Onun gözü yükseklerde kýzýn gözü sadece parada
Aklý fikri bir zengin kocada

Play