Baris Manço

Daðlar Daðlar

Ellerimle büyüttüðüm solarken dirilttiðim
Çiçeðimi kopardýn sen ellere verdin
Çiçeðimi kopardýn sen ellere verdin

Daðlar daðlar
Kurban olam yol ver geçem
sevdiðimi son bir olsun yakýndan görem
Daðlar daðlar
Kurban olam yol ver geçem
sevdiðimi son bir olsun yakýndan görem

Kuþlar ötmez güller soldu yüce daðlar duman oldu
Belli ki gittiðin yerden kara haber var
Belli ki gittiðin yerden kara haber var

Play