Baris Manço

Daglar Daglar

Ellerimle büyüttüðüm
Solar iken dirilttiðim
Çiçeðimi kopardýn sen
Ellere verdin

Daðlar Daðlar, Kurban olam, Yol ver geçem
Sevdiðimi son bir olsun yakýndan görem

Kuþlar uçmaz, güller soldu
Yüce daðlar duman oldu
Belli ki gittiðin yerden
Kara haber var

Daðlar Daðlar, Kurban olam, Yol ver geçem
Sevdiðimi son bir olsun yakýndan görem.

Play