Baris Manço

Benden Öte Benden Ziyade

Bu akþam yine garip bir hüzün çöktü üstüme
Hücrem soðuk bir tek sen varsýn düþlerimde
Demir kapý yine kapandý aðýr aðýr üzerime
Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreðime
Derin derin soluyorum seni gecelerce
Duvarlara kazýdým ismini her köþeye
Dudaklarýn þeker gibiydi
Baldan öte baldan ziyade
Pembe pembe yanaklarýn
Gülden öte gülden ziyade
Sabret gönül sabret
Sakýn isyan etme
Bir gün elbet bitecek bu çile
Ýsyan etme
Dört kitaptan baþlayalým istersen gel söze
Orda öyle bir isim var ki
Kuldan öte kuldan ziyade
O'nu düþün o'na sýðýn
O senden öte benden ziyade
Bir sabah elbet güneþ de doðacak penceremde
Ama bil ki ateþin hala yanacak yüreðimde
Gözyaþlarým akýp gidecek
Selden öte selden ziyade
Bir caným var vereceðim
Baldan öte baldan ziyade
Sabret gönül sabret
Sakýn isyan etme
Bir gün elbet bitecek bu çile
Ýsyan etme
Dört kitaptan baþlayalým istersen gel söze
Orda öyle bir isim var ki
Kuldan öte kuldan ziyade
O'nu düþün o'na sýðýn
O senden öte benden ziyade
Bir ben var ki benim içimde
Benden öte benden ziyade
Bir sen var ki senin içinde
Senden öte senden ziyade
Bir ben var ki benim içimde
Benden öte benden ziyade
Bir sen var ki senin içinde
Senden öte senden ziyade

Play