Baris Manço

Bal Sultan

Daha onaltý yaþýna basmamýþtý bal sultan
Bakmaya kýyamazdým öyle güzeldi bal sultan
Bir sabah dediler ki gelin oldu gitti gurbete bal sultan
Yüreðime düþtü ateþ inanmak zorlu bal sultan

Her damla yaðmurda sen varsýn bal sultan
Her tüten dumanda yine sen bal sultan

Aþk ateþiyle yanmayan nasýl ocak yaksýn ki
Çocukluk nedir bilmeyen nasýl çocuk baksýn ki
Duydum ki dalýndan kopmuþ gül gibi solmuþ gurbette bal
Sultan
Altýn kafesteki bülbül gibi susmuþ bal sultan

Her damla yaðmurda sen varsýn bal sultan
Her tüten dumanda yine sen bal sultan

Bir akþam karanlýðýnda çýkýp gitmiþ bal sultan
Gün batýsýnda yýldýzlarla buluþmuþ bal sultan
O gün bu gündür tatlý bir rüzgar eser gurbetten bal sultan
Ve karanlýk gecelerde ýþýldar tüm yýldýzlar

Her damla yaðmurda sen varsýn bal sultan
Her tüten dumanda yine sen bal sultan

Play