Baris Manço

Anlýyorsun Deðil Mi?

Hava ayaz mý ayaz ellerim ceplerimde
Bir türkü tutturmuþum duyuyorsun deðil mi?
Çalacak bir kapým yok mutluluða hesretim
Artýk sokaklar benim görüyorsun deðil mi?

Zaman akmýyor sanki saatler durmuþ bugün
Sonsuz yalnýzlýðýmda birtek sen varsýn bugün
Ya dön bana artýk duyuyor musun beni?
Ya çýk git dünyamdan anlýyorsun deðil mi?

Bir resmin kalmýþ bende tam ortadan yýrtýlmýþ
Hani siyah kazaklý biliyorsun deðil mi?
Gözlerimden süzülen birkaç damla anýda
Senin sýcaklýðýn var anlýyorsun deðil mi?

Zaman akmýyor sanki saatler durmuþ bugün
Sonsuz yalnýzlýðýmda birtek sen varsýn bugün
Ya dön bana artýk duyuyor musun beni?
Ya çýk git dünyamdan anlýyorsun deðil mi?

Play