Baris Manço

Anahtar

Sýnýfýn en güzel kýzý o yalnýz geziyor kimse ona yaklaþamýyor
Yine koltuðunda koca koca kitaplar kütüphaneden geliyor
Baktým bir cilt þair Mehmet Akif
Ýki büyük kitap Fatih Sultan Mehmet
Üç kalýn cilt Mevlana birde Mimar Sinan

Döndü bana dediki eðer beni seviyorsan
Eðer kalbime girmek istiyorsan
Önce bunlarý anla beni iyi dinle

Beþ þair bir abide
Ýki abide bir sultan
Beþ sultan bir düþünür
Ýki düþünür ise bir mimar

Düþün taþýn bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var
Ýþte sana anahtar

En sevdiði þair Mehmet Akif
Bir abide Fatih Sultan Mehmet
Hayraným dedi Sinan bir de Mevlana

Gece annem evde dedi oðlum neyin var
Yemeden içmeden kesildin yine
Dedim anne kalbimin sahibi var aþýk oldum delicesine

Bir gün Akif okuyor bir gün Mevlana
Bir Fatihe Hayranmýþ bir de Sinana
Hem tarihe meraklýymýþ hem de sanata

Annem dedi oðlum anlamadým ben
Vazgeç bu sevdadan bu kýz fazla akýllý
Ah beim saf oðlum ah oðlum anlamadýn mý

Beþ þair bir abide
Ýki abide bir sultan
Beþ sultan bir düþünür
Ýki düþünür ise bir mimar

Düþün taþýn bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var
Ýþte sana anahtar

En sevdiði þair Mehmet Akif
Bir abide Fatih Sultan Mehmet
Hayraným dedi Sinan bir de Mevlana

Aþkýn gözü kör olurmuþ
Annem galiba haklý
Kafama fena takýldý bu kýz çok akýllý

Beþ þair bir abide
Ýki abide bir sultan
Beþ sultan bir düþünür
Ýki düþünür ise bir mimar

Düþün taþýn bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var
Ýþte sana anahtar

Beþ Akif bir saat kulesi
Ýki kule bir Fatih
Beþ fatih bir Mevlana
Ýki Mevlana bir Sinan

Play