Baris Manço

Anadolu

Sabah seher vakti düþtüm yola
Anam sordu nire oðlum böyle
Dedim ana fazla sorma baðrým yanýk yeter sorma
Seher vakti düþtüm yola

Günler boyu yol aldým durmadým
Pýnar baþlarýnda konakladým
Daðlar taþlar geçit verdi
Çayýr çimen kilim serdi
Seher vakti düþtüm yola

Ben bir yeþil gözlü yar sevmiþtim
Gece gündüz baþýn beklemiþtim
Bir kýþ günü vakit çaldý
Yarim son uykuya daldý

Uyanmadý gitti uzaklara
Yýllarca kurda kuþa dert yandým
Zaman geçer unuturum sandým
Kerem derdiyle yanarmýþ
Mecnunsa ölüp solarmýþ
Benim derdim vurdu beni yola

Sorarlar Barýþ ne edersin orda
Nasýl aðýr gelmez mi ki sýla
Ýþte içim döktüm sormayýn artýk tanrý aþkýna
Benim derdim vurdu beni yola

Play