Baris Manço

Allahým Güç Ver Bana

Yine sensiz geçen bir gecenin
Buz gibi sabahýnda
Bu korkunç yalnýzlýðýmda
Seni bekliyorum yanýyor yüreðim

Yine gözyaþlarým yaðmur gibi
Yaþýyorum anýlarla
Birþeyler kopuyor sanki
Taa þuramda yanýyor yüreðim

Allahým güç ver bana sýðýndým sana
Bu ne dayanýlmaz acý sabýr ver bana
Yeter artýk çektiklerim bitsin bu ceza
Ümitsiz haykýrýyorum ne olur dön bana

Sana yazdýðým en son þarký bu
Artýk kýrýldý kalemim
Gökler þahidim olsun ki
Seni seviyorum yanýyor yüreðim

Sonbahar yapraklarý gibi
Savruldu ümitlerim
Son bir kez duymak istersen
Seni seviyorum yanýyor yüreðim

Allahým güç ver bana sýðýndým sana
Bu ne dayanýlmaz acý sabýr ver bana
Yeter artýk çektiklerim bitsin bu ceza
Ümitsiz haykýrýyorum ne olur dön bana

Play