Baris Manço

Alla Beni Pulla

Alla beni pulla beni al koynuna yar
Gözüm senden baþkasýný görmez oldu yar
Gönlüm senden bir þey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni al koynuna yar

Senin için daðlar deler yol açarým yar
Senin için denizleri kuruturum yar
Senin için gök kubbeyi yerlere çalarým yar
Caným iste caným bile sana kurban yar

Daðlar taþlar uçan kuþlar senin olsun yar
Deniz derya gökler hep yerinde dursun yar
Gönlüm senden bir þey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni al koynuna yar

Saçlarýna yýldýzlardan taç yapayým yar
Bir nefeste güneþleri söndüreyim yar
Çýra gibi uðrunda ben yanayým yar
Caným iste caným bile sana kurban yar

Yýldýzlar yerinde güzel býrak dursun yar
Saçlarýmý ellerinle okþa yeter yar
Gönlüm senden bir þey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni al koynuna yar

Rüzgar olup ince beline sarýlayým yar
Çimen olup ayaðýna serileyim yar
Sürme olup gözlerine sürüleyim yar
Caným iste caným bile sana kurban yar

Alla beni pulla beni al koynuna yar
Gözüm senden baþkasýný görmez oldu yar
Gönlüm senden bir þey ister nasýl desem yar
Alla beni pulla beni al koynuna yar

Play