Baris Manço

Ahmet Beyin Ceketi

Tanrý bütün kullara rýzkýný daðýtýrken
Kimi sýrtüstü yatar kimi boþta gezerken
Kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdý ya nasip ne demekti

O mahallede herkes gömlek giyerdi
Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi diktirir ya
Mahalleye dert oldu kul Ahmet'in ceketi

Kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdý ya nasip ne demekti
Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi
Konu komþuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi

Mahalleli kahvede muhabbet peþindeyken
Leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken
Kul Ahmet erken yatar sabaha ya kýsmet derdi
Kimseler anlamazdý ya kýsmet ne demekti

Herkes gömlek giye dursun
Bizim kul Ahmet ceketine bir de astarla kaplatýverdi
kaplatýr ya
Konu komþuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi
Kul Ahmet erken yatar sabaha ya kýsmet derdi
Kimseler anlamazdý ya kýsmet ne demekti
Herkes gömlek giyerdi
Konu komþuya dert oldu kul Ahmet'in ceketi

Bir gün bir yoksul öldü üzüldü mahalleli
Ama bir kefen parasý bulamadý mahalleli
Kul Ahmet dedi yalan dünya çýkardý ceketini
Örttü garibin üstüne kaldýrdý cenazeyi

Sonunda herkes anladý ya nasip ya kýsmeti
Bizim kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet bey
Ceket ise Ahmet beyin ceketi
Ýbreti alem oldu Ahmet beyin ceketi
Sonunda herkes anladý ya nasip ya kýsmeti
Ýbreti alem oldu Ahmet beyin ceketi
Meðerse tüm keramet ceketteymiþ be Ahmet
Barýþ a sorar isen sen bu yolda devam et

Play