Baris Manço

Acýh Da Baga Vir

Acýh da baða vir biraz da oða vir
Çevir kazý yanmasýn aman kýz uyanmasýn
Acýhda baða vir biraz da oða vir

Caný kaymak isteyen cebinde manda taþýr
Caný kaymak isteyen cebinde manda taþýr
Guru unu yaðý bulan çorbasýn kaynatýr
Ya bulamayan gariban omzunu oynatýr

Acýh da baða vir biraz da oða vir
Çevir kazý yanmasýn aman kýz uyanmasýn
Acýh da baða vir biraz da oða vir

Ayaðýnda yok postal baþýna giyer püskül
Ayaðýnda yok postal baþýna giyer püskül
Sonradan görmesi meðersem ne müþkül
Ya hiç bir þey bilmemek pilav üstüne keþkül

Acýh da baða vir biraz da oða vir
Ayrana daldýr yoðurduna saldýr
Selam veðdi gödün mü
Selamý aðmadýn mý a...a
Çevir kazý yanmasýn aman kýz uyanmasýn
Türkünün sonu geldi gari
Haydaaa

Balcýnýn baltasý var oduncunun baltasý var
Öyle de olur böyle de olur
Avcý vurur turnayý biz çalarýz zurnayý
Öyle de olur böyle de olur

Play