Fabeltjeskrant

Onder Zusters Hachte Handen

Tu, tu, tu, tut
Tu, tu, tu, tut
Onder zusters zachte handen
Ligt de zieke stram en stijf
Slechts het klap'ren van zijn tanden
Is wat nog beweegt
Aan zijn geteisterd lijf
Maar met liefderijke zorg
En een helend medicijn
Zal samen met des dokters hulp
De zieke snel weer beter zijn
Tu, tu, tu, tut.iks uit