Cccp

Spara Jurij

Play

Spara. Spara. Sparaa. Spaaraaa!!!

Spara Jurij spara, spara Jurij spara, spara Jurij spara Jurij
Spara!

Spera Jurij spera, spera Jurij spera, spera Jurij spera Jurij
Spera!

Felicitazioni, felicitazioni, felicitazioni!

Spara. Spara. Spara. Spara. Spara. Spara. Spara.
Sparaa!!! Sparaa!!!