baRok´ Projekto

Heredo De La Post-Milit

Kiu vidas tiun ruinon
Tiun senarbarigon
Neniam imagas
Kiel estis bela loko

Pluraj birdoj flugis libere
Brutoj ku?is sur la greso
Feli?a mi estis vere
Mi lo?adis en paca ejo

Triste mia animo ploras
Mankas la bona?oj de la viv´
Sola ?i tie mi restas
Heredo de la post-milit´

Karulajn vo?ojn mi neniam a?dis
Sed en mia mensoj liaj mienoj lo?as
Sopiro al tempo rezistis
Estas ?agreno al anim´

Sen hejmo, nek famili´
Tamen, kun freneza dezir´
Mi volas miajn karulojn renkonti
Do mi povas dormi.

Personoj kiujn mi plej ?atas
Mi timas neniam revidi
Sola ?i tie mi restas
Heredo de la post-milit´

Play