baRok´ Projekto

Arbaro

Nuntempe oni vidas la birdojn flugantajn en la ?ielo,
oni vidas la bestojn ku?antajn sur nia nobla tero .
la dol?ajn kaj mildajn aromojn de diversaj floroj ni flaras.
Ho! Kia granda ?ojo! la arbaro renaski?as.

La rivero kun sia klara akvo serene fluas.
al iama rivero e? ne similas,
tute ru?igita per la malamika sango.
La plorindajn e?ojn mi ankora? a?das
Por miaj karuloj, por la estonteco,
mi protektos vin, arbaro.

Play