Azra

Znam, ponavlja se to serijski

mo?da zemlja nije najgora
mo?da je usud njena kob
al zbog toga nije ni?ta bolja
izuzev uzvi?enosti
u naroèito te?kim trenucima

znam
ponavlja se to serijski

ako nisam za sebe
a tko æe to uraditi za mene
ako sam za sebe
?to sam
ako ne sada
a kada

te?ki trenuci
znam
ponavalja se to serijski

Play