Azra

Zacijelo sam vol

gdje si bila
?to si bila
kasno je da znam
to je valjda jasna stvar

pored tebe
ni sni ne vrijede
poljubac na dar
jebano se osjeæam

uprskala si sve
tra?im mind?u ka?e? ne

samo tvoje crne kose
?to me u dubinu nose
jerbo nisam èuo niti rijeè

nikad ih ne naðoh vi?e
tamne vlasi posjedi?e
usne koje grizoh sikæu ne

hej hoj
nisam niti broj

hej hoj
zacijelo sam vol

Play