Azra

Vrijeme odluke

Svjetlo u dnu sobe
Plavièasti trag
Da li me prepoznaje?
O èemu razmi?lja?
Dim iz cigarete
Nosi moje sne
Gledam tvoje oèi
Hladne daleke

Hajde dijete otvorimo ples
Zamisli da svira najdra?i bend
Veèeras igram samo za tebe
Svejedno kako to je nebitna stvar
Ne ?elim prièom da te zamaram
Ljubimo se posljednji put

Ja ti nudim sreæu
Kao iluzionist
Tamnu stranu grada
Govor ulice
Ljudi na peronu
Sajam ta?tine
Ostaje? u krevetu
Boji? se gomile

Hajde dijete otvorimo ples...

Lice moje predod?be
Rubna fikcija
Sjena u ogledalu
Krug se zatvara
Htjela bi da te nema
Ali to ne ide
Htjela bi da spava?
Vrijeme odluke

Hajde dijete otvorimo ples...

Play