Azra

Vodje

mi smo produ?ena ljudska prava
svud nas ima premda nema para
podr?avali smo va?e drage voðe
a ko bi sad tu kao jo? da loèe

i beg your pardon sir
ain't got no offer to make

dakle kad se lo?a mjuza svira
izgleda da mu?ko nema mira
dragovoljno narod u boj stupa
pa ti vidi di je crna rupa

i beg your pardon sir
ain't got no offer to make

Play