Azra

Vlajka

cijele noæi povaljivala me vlajka
za èiju bu?etinu se rikavalo
pijana ko majka golim me raspolagala
nebesima put raja nikad vi?e neæu
omamljen izgarati do kraja

oh I don't know
kako dalje produ?avati sve to
sudbina ti nije namijenila ispunjene
nego dokaz da dosti?e i do onih poput tebe
tko te nacrtao majstore retorièaru
?utljiv si ne divani? vrlo ?ivotu nalik

oh I don't know
kako dalje produ?avati sve to

Play