Azra

Visoko iznad vlakova

okreni se za mnom ponekad
lo?e vibre gaðaju
moju glavu rafalom
kao strojnica

okreni se za mnom ponekad
èarolija ne poma?e
isuvi?e je mraènih lica
bez imena

dopusti sebi da se zaljubi?
baci èini na ideal
èiji je grad bez ulica
visoko iznad vlakova

ja se zovem anarhija

okreni se za mnom ponekad
ni?ta ne razumijem
stropot te?kih kljuèeva budi me
u svitanje

okreni se za mnom ponekad
?elim da ti govorim
samo treptaj oka
u mukloj ti?ini

pitat æu te da li zna?
za?to glupost dobija
za?to hoæe? da ?ivi?
u sjeni bogova

dopusti sebi da se zaljubi?
baci èini na ideal
ciji je grad bez ulica
visoko iznad vlakova

ja se zovem anarhija

Play