Azra

Tup kao ud

idem, idem, idem, ne znam od kuda
opet, opet ,opet, daleka pruga

mali svijet a tolik je put
sve je bolje kada si krut

dugo, dugo, dugo, vrije u meni
samo, samo, samo, nas poljubac dijeli

izgled vara pa neka sam lud
manje vi?e tup kao ud

dani, dani, dani, skupnji na cesti
gol ko, gol ko, gol ko, kao u pjesmi

dobro reci èiji je pas
stigli ljudi da vide nas

Play