Azra

Ti si sjela za moj stol

ti si sjela za moj sto
ispod zamirisa znoj
ti si sjela za moj sto
kondom u ruci je li moj broj

dobro preðimo na stvar
mislim koji ti je vrag
dobro preðimo na stvar
potom na glavu izlazi van

nebo sivo sviæe
po jutru se poznaje dan
mlade? klasa sad

eno ide utvara
u maglu se obukla
eno ide utvara
zapljesne rosa na polje i mak

èemu tamo blebeèu
ba? ko ?abe krekeèu
to se li?æe povija
udara vazduh i èarlija

nebo sivo sviæe
po jutru se poznaje dan
mlade? klasa sad

Play