Azra

Suzy F. (Kada vidim Beè)

Kada vidim Beè,
Pada mi na pamet Suzy F.
Mislila je da sam lijep,
?eljela me noæu kraj sebe.

Suzy F.
Danas sam tu a sutra daleko,
Suzy F.
Nije mi se dopao tvoj grad.

Play