Azra

Sunèana strana ulice041

Kada Zagreb izranja iz sna
Èekaju ga konduktera dva
Da ih poveze na remizu
Da razbiju lozom krizu

Kada Zagreb izranja iz sna
Nema vise frikova
Nigdje nema frikova
Kada Zagreb izranja iz sn