Azra

Sloboda

Sloboda nije bo?je sjeme pa da ti ga neko da
sloboda nije zahvalnica proèitana abecednim redom
sloboda nije krilatica reklamnog panoa
konstruktivna kritika postojeæeg stanja

sloboda je ?ena
uzmi je

sloboda nije podmetanje ideolo?ki zakr?ljale forme
sloboda nije pometanje ideolo?ki bilo kakve norme
sloboda nije jednostavan domaæi zadatak
ona je svijest o skladu nesklada nesavr?enih ljudi

sloboda te èeka
uzmi je

datumi
sjeæanja
kontrola lupa vratima
regularna predstava
ko ne pamti iznova pro?ivljava

sloboda nije mizantropski odbaèeno kukavièje jaje
sloboda nije uzajamno milovanje idiotskih glava
sloboda nije referada staniènih ?etaèa
ona je svijest o skladu nesklada nesavr?enih ljudi

sloboda je ?ena
uzmi je

Play