Azra

Sacekivanje

ponekad za?elim da te vidim
bar na tren
makar i u gomili
i da te saèekujem u osam

dao sam ti papana sjeæa? se
usne su ti drhtale
usne ?to su ljubile potajno i druge
a ne samo mene

ali sve na svoje doðe
pa tako i ti
neæe? mi se vi?e draga guziti
jer za to saèekujem u osam

kada se osvrnem na protekle godine
i na smije?ne odluke
èini se imala si sreæe

ali sve na svoje doðe
pa tako i ti
neæe? mi se vi?e draga guziti
jer za to saèekujem u osam

pogledaj dan i noæ
skoro da se stapaju
uzajemno varaju
ko da njih saèekuje u osam

Play