Azra

Rozica sem bila

ro?ica sem bila,
ro?ica veæ nebum,
da mi leto mine,
cvela vi?e nebum.

zato komaj èekam,
lepo protuletje,
kaj me razveseli
to èrleno cvetje...

ro?ica bum brala,
na prsi metala,
kaj se bum na tebe
golob, zmislavala...

Play